כתב נושא: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו  (נקרא 10775 פעמים)

-אין עוד מלבדו-

 • בנים
 • חברים חדשים
 • *****
 • הודעות: 12
  • ראה פרופיל

מתעניינים ברוחניות? קבלו קורסים מעניינים בחינם לחיים טובים - קבלו למייל בחינם טיפ יומי, תורה יומית, עצות בזוגיות, חינוך ילדים, רוחניות, הלכה יומית - כנסו עכשיו אל תפספסו

שלום לכם יהודים יקרים , הנושא הכאוב הזה שנקרא " שמירת נגיעה" היכה גם בי.

כל הזמן הקפדתי לשמור על עצמי , שאף אחת לא תגע בי אפילו עם האצבע הכי קטנה שלה (שזה כולל גם בת דודה וכן הלאה).
ממש שמרתי את עצמי מכל משמר , אני מודע לחומרת העניין , וניסיתי להעביר את המסר הזה תמיד למי שנופל בזה..
אם היו נתקלות בי נשים באוטובוס למשל , הייתי ממש מתעצבן (אולי שלא בצדק אבל זאת הייתה התגובה שלי )..כי עבר לי בראש אתם רואים בנאדם דתי אז למה בכוונה להתקל בו..בכל אופן נעזוב כרגע את זה.

היום , אני טמא , הנשמה שלי מלוכלכת מכף רגל ועד הראש , ואני כולי בושה , עד כדי כך שאני לא מסוגל להביט לשמיים לאבא שכל כך עצוב בגלל מה שאני עושה.
אני דתי היום , לא ירדתי משום דבר , אבל גם אני , בבושה גדולה אומר לכם , נפלתי בשמירת נגיעה .
שאנשים לא יבינו לא נכון (את עצמי אני אשמור לאשתי בעזרת השם , וכולם מבינים במה מדובר אין צורך להרחיב).
אבל כשאני אומר שנפלתי בשמירת נגיעה זה שיש לי חברה , ואנחנו נופלים ..(עד למעשה עצמו שאליו לא נגיע בחיים כי כמו שציינתי אני שומר את עצמי וזה דבר שלא אעבור עליו).
בכל אופן , אני אכול בושה , לא יודע מאיפה השם נתן לי את הכוחות לרשום לכם את זה..
אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני יום הדין..מה יהיה הדין שלי ?פשוט פעם ראשונה שנפלתי , לפני כשבוע , ישבתי ובכיתי לבורא עולם , איך ?איך זה קרה לי ?אני..?שכל הזמן היה בטוח לי זה לא יקרה..כל כך שמרתי את עצמי ..איך אבא איך נפלתי ..וכמה התורה צדקה שאמרה לנו שאין אפוטרופוס לעריות..וכמה צריך להזהר .
היום המצב הוא כזה , שאני פשוט לא מסוגל ולא יכול להפסיק עם זה..זה לא בשליטתי..היצר התגבר עלי בצורה שאני לא מסוגל להתנגד לו אפילו..עוברות לי מחשבות כמו , בשביל מה ללכת לבית כנסת בראש השנה..הדין שלי ידוע מראש , חטאתי בדבר שהקדוש ברוך הוא הכי שונא ..וכמו שהוא מזהיר ואומר " ושב מאחריך" אני מודע לזה שכרגע הקדוש ברוך הוא "שב מאחריי"..איזה דין יהיה לי בראש השנה?אוי לי אוי לי:(

מי שיצליח לחזק אותי , ולו בקצת..מה טוב שכרו ..עזרו לי יהודים יקרים כי כרגע אני שליט של היצר ..אכול בושה , גם כלפיכם , ובטח ובטח כלפי שמיים..

שנזכה לבשורות טובות ולגאולה קרובה..


אור הגנוז

 • אורח
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #1 ב- : ספטמבר 23, 2008, 06:38:31 PM »
בס"ד

אין חטא בעולם שאינו מתכפר בתשובה, ואף מה שאמרו עליו רז"ל "מעוות לא יוכל לתקון".

איתא במסכת "חגיגה": "מעוות לא יוכל לתקון" זה שבא על הערוה והוליד ממנה ממזר, שהרי גונב או גוזל יש לו תקנה שיחזיר את הגזלה, אבל הוליד בן ממזר במה יוכל לתקן? פרש רש"י: המוליד ממזר-שהביא פסול לעולם-אין עוונו נמחק בתשובה.
והקשו עליו התוספות ולא נהירא, שהרי אין דבר העומד בפני התשובה, ובודאי שמועיל תשובה גם לחטא זה. אלא הכונה "מעוות לא יוכל לתקון" שבושתו של החוטא עומדת לעולם, שאומרים: ממזר זה בא מפלוני שבא על הערוה.

מסביר המהר"ל שודאי תשובה מועילה גם לחטא ממזר וכן למבטל זמן קריאת שמע ותפילה, שעל זה אמרו שם בגמרא דזהו "מעוות לא יוכל לתקון" כי כבר עבר זמן קריאת שמע. אלא כונת הגמרא: "מעוות לא יוכל לתקון" הינו קודם התשובה. כלומר, דבגונב וגוזל גם קודם שישוב בתשובה שייך תיקון בזה שמחזיר הגזלה והגנבה כי זה עוון במובן גשמי. ולכך מתקן אף קודם שישוב. אולם עוונות שהם רוחניים כגון קריאת שמע, תפילה או לרבי שמעון בר יוחאי דקאי הפסוק על תלמיד חכם שפורש מן התורה-מה יתקן עוון ביטול תורה בזה שילמד עוד תורה, הלא מה שביטל ביטל?! אלא שבמצוה מעשית כגון השבת גזל יש תיקון במעשה גם קודם התשובה, ובשאר עבירות כגון ממזר, ביטול תורה, קריאת שמע ותפילה לא שייך תיקון לזה באופן מעשי אלא רק בתשובה ולעולם מועילה תשובה.

וכן מה שאמרו: "המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה", אין הכונה שאין מועיל לעשות תשובה אלא שקשה תשובתו, כי לא יהיה לו כל כך סיעתא דשמיא לשוב. אולם אם מעצמו יחליט ששב ומתאמץ בתשובה ודאי שתקובל תפילתו, וכמפורש ברמב"ם בסוף כ"ד דברים המעכבים את התשובה, אין הפרוש שאין מועיל תשובה, אלא שקשה לשוב. וכן עוון חילול השם שנאמר עליו: "אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון"-הינו שהמיתה היא גמר הכפרה, שתשובה ויום הכיפורים ויסורין תולין ומיתה מכפרת, וכן תשובה מועילה לרוצח אף על פי שכבר אבד אותו אדם הנרצח ולכאורה אין לו תקנה. וכן הגוזל ולא מוצא את הנגזל להשיב לו או שלא יודע למי גזל, לכל מועילה תשובה.

ואם תאמר: באמת כיצד מועילה תשובה, הרי בפועל איך יכול לתקן את מה שעיוות? על זה עונה הרב בעל "חובות הלבבות" וזה לשונו: מאחר והבעל תשובה מקיים את עיקרי התשובה ואת כל פרטיה שבכוחו ויכולתו לקיים, כלומר: מאחר והבעל תשובה משתדל בכל כוחו לקיים ולשוב ממה שכן יכול הוא בפועל, כגון שמחזיר גזלה לנגזל שיודעו ומכירו וכן כיוצא בזה שעושה כל המאמצים לחזור ממה שהוא כן יכול, אז הבורא מקל עליו את התשובה וסולח לו על מה שנעלם ממנו, ומזמין מוצא קל מחטאו וממציא לו התנצלויות רבות.

למשל, אם חטא בעניני ממון, כגון שרימה וגזל ואין לו במה לשלם, ה' יתברך יתן לו ממון שיוכל ללפרוע בו לחברו את מה שהוא חייב, וכן לפייס אותו עד שימחל לו, מאחר שהוא שב בכל ליבו ועשה מה שכן ביכולתו, וכן אם גרם לחברו נזק לגופו או לשמו, וחברו אינו רוצה למחול לו, הבורא יתברך יכניס לליבו של חברו רגשי פיוס ואהבה אליו עד שהוא יסלח לו על מה שחטא לו, כמו שנאמר: "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים עמו" (משלי טז,ז).

או אם הנגזל רחוק ממנו ואין יכול להשיב לו, יסבב הבורא שהוא יפגש עמו, כך שהוא יוכל להכניע עצמו אליו ולפייסו ולבקש מחילתו. וכן אם הוא לא מכיר את האנשים שגזל מהם ולא יודע למי יחזיר, או שאין יודע כמה גזל, יביא אותו ה' יתברך לידי כך שיוציא את ממונו לצורכי ציבור המביאים תועלת לרבים, כגון: לבנית גשר או לחפירת בארות וכדומה-דברים שרבים נהנים מהם והם צורכי רבים. ויהיה לו כפרה בזה שיהנו אלו שגזל מהם. (ואגב, זו עצה טובה לאדם שמשלם מיסים לכוון שבכסף זה שנעשים בו צורכי רבים, יתוקן עוון גזל).

או אם הנגזל מת, יעזור לו ה' להחזיר הגזילה ליורשיו. ואם הוא גרם לחבירו נזק, או לגופו, או לשמו, וחבירו מת בינתיים, יביא אותו ה' לידי כך שיתוודה על עוונו על קיברו במעמד עשרה, ועל ידי זה ימחל עוונו. כמו שאמרו חז"ל: מוליך עשרה בני אדם על קיברו ואומר: "חטאתי לאלוקי ישראל ולפלוני זה שחבלתי בו" (יומא פז).

כללו של דבר: אם קיימת מניעה המעכבת את החוטא מלחזור בתשובה, המניעה היא רק פנימיותו הרעה וליבו המושחת. כי למעשה אין שום סיבה מעכבת מלחזור בתשובה ואין שום סיבה מלהתייאש מהתשובה מטעם שאין היא מועילה וכדומה, כי אם רוצה להתקרב אל האלוקים שער התשובה פתוח לפניו ואין מה שיכול למנוע אותו מלהגיע אל התשובה.

ולא עוד אלא שה' בחסדו ובטובו פותח לו את שערי היושר ומראה לו את הדרך הטובה כמו שנאמר (תהילים כה,ח): "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך", ונאמר (דברים ד, כט): "וביקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך", ונאמר: (דברים ל,יד): "כי קרוב אליך הדבר מאוד" ונאמר (תהילים קכח, יח): "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת". עד כאן דברי ה"חובות הלבבות" בתוספת הסבר.

וכתב ה"פלא יועץ" שצרכי רבים, שהוא תיקון גדול למי שגזל ואין יודע למי גזל, הוא אפילו בדברים קטנים, כגון: במקום שיש טיט בדרך או טינוף יניח עליהם דף או עץ ויסיר מכשול וכדומה כמה דברים יש שההוצאה מועטה והתועלת מרובה. וצריך להיות רודף אחריהם, כי עושה אלה מתקן את אשר עיוות בגזל ואונאה, עד כאן לשונו.

ובהמשך שם: ואם לא יוכל לעשות שום דבר מצרכי הרבים וכו', אפילו הכי לא יתייאש מן הרחמים, שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, רק ישפוך נפשו לפני ה' שיעזרהו על דבר כבוד שמו. ויקבל החוטא עליו שכאשר תשיג ידו יחזיר מה שגזל ובקבלה בלב שלם, וה' יראה ללבב וירחמהו עושהו. עד כאן לשונו.

מתוך הספר: "שובה ישראל" של הרב ישראל יעקב לוגסי.

-אין עוד מלבדו-

 • בנים
 • חברים חדשים
 • *****
 • הודעות: 12
  • ראה פרופיל
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #2 ב- : ספטמבר 23, 2008, 06:52:31 PM »
איך זה מתקשר למה שרשמתי?שיש תשובה למה שעשיתי?אני יודע שיש ..הבעיה היא שאני לא מסוגל לקום מהחטא הזה.

אור הגנוז

 • אורח
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #3 ב- : ספטמבר 23, 2008, 07:18:19 PM »
איך זה מתקשר למה שרשמתי?שיש תשובה למה שעשיתי?אני יודע שיש ..הבעיה היא שאני לא מסוגל לקום מהחטא הזה.


ידעתי שתכתוב לי תשובה כזו מכיוון שהתשובה כוללת המון פרטים שלא קשורים אל העניין שלך ואף על פי כן הבאתי מאמר זה על מנת שתבין שאין שום עבירה שלא ניתן לתקן אותה ואפילו אם אדם הביא חלילה ממזרים לעולם והנה הממזרים הללו עומדים ומעידים על חטאו של האדם לעיני כל והוא תמיד יתבייש בזה.

אשריך ששמרת נגיעה לזמן רב. כאשר נופלים בחטא אין שום דבר העומד בפני התשובה. צריך להתוודות על החטא, להתחרט מעומק הלב וכפי שכתבת שאתה עצוב ונמצא בצער מכל מה שעברת והכעסת. ועליך לקום לאחר כל נפילה כי אם כל חטאת הוא כאשר נדמה לאדם כי חלילה כבר אין לו תקנה והוא נופל למרה שחורה עד כדי כך שאם נדמה לו כי כבר אפסה ממנו כל תקוה ואין לו תקנה אז מתיר לעצמו לאבד גם את שאר המצוות. ודע כי אלו המחשבות אינן באות מן הקדושה אלא דווקא מן היצר הרע אשר רוצה לשוב ולהחטיא את האדם פעם אחר פעם על ידי שמצייר לו בדמיונו שכבר לא יוכל לתקן את מה שפגם בו. ולכן אם אתה רוצה לקום ולהתחזק כל שנותר לך הוא לקבל על עצמך מעכשיו לשוב ולשמור נגיעה.

מלבד זאת כל אחד צריך לדעת שכאשר מתראים הרבה זמן גבר ואשה כאשר מתכוונים להתחתן עוד שנים רבות לא יוכל האדם להחזיק מעמד לאורך זמן. לכן אם אתה כבר בגיל שיכול לקחת על עצמך אחריות ולשאת אשה זו עדיף שתעשה זאת בהקדם.
ואם אינך בגיל שיכול להתחתן אזי תיפגש עימה רק במקומות שתהיה לך בושה לגעת בה כגון מקומות ציבוריים ולא במקומות נידחים שלא נראים שם בני אדם (כלומר בכל מקום שאין לך אפשרות להתייחד עימה)

-אין עוד מלבדו-

 • בנים
 • חברים חדשים
 • *****
 • הודעות: 12
  • ראה פרופיל
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #4 ב- : ספטמבר 23, 2008, 07:24:20 PM »
תודה רבה על התשובה..

עוברות לי מחשבות בראש כמו , הדין שלי לראש השנה ידוע , הרי עשיתי מה שעשיתי ימים ספורים לפני יום הדין..
איך אני יספיק לעשות תשובה?

אני ממש ביאוש מהדבר הזה..מילא זה היה קורא לפני חודש חודשיים..אבל דווקא עכשיו , בימים האלו..זה בכלל גמר אותי.

אור הגנוז

 • אורח
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #5 ב- : ספטמבר 23, 2008, 07:35:03 PM »
תודה רבה על התשובה..

עוברות לי מחשבות בראש כמו , הדין שלי לראש השנה ידוע , הרי עשיתי מה שעשיתי ימים ספורים לפני יום הדין..
איך אני יספיק לעשות תשובה?

אני ממש ביאוש מהדבר הזה..מילא זה היה קורא לפני חודש חודשיים..אבל דווקא עכשיו , בימים האלו..זה בכלל גמר אותי.

נשמה אני מבין אותך היטב ואשריך שאתה מתחרט ומרגישים שהחרטה שלך ממש מעומק הלב. אני בטוח שאם תקבל על עצמך מעכשיו והלאה לא לעבור על כך יותר תשובתך תתקבל ולא יזכירו לך את זה יותר כי בורא עולם לא כמו בני אדם שמתקשים לסלוח.

אם הסליחה והחרטה שלך מעומק הלב תשתדל להמשיך הלאה ולא להתעכב יותר מדי על העבר כיוון שזה מאוד יקשה עליך בקיום המצוות בעתיד. מרה שחורה אינה דבר טוב בעבודת השם. והכי חשוב שתמחל לעצמך ותימנע להבא להיפגש בצינעה ובמקומות שאין בני אדם עוברים בם שאז הנסיונות שלך יתגברו.

מלבד זאת באייזה גיל אתם אם מותר לי לשאול? אינך חייב לענות.

-אין עוד מלבדו-

 • בנים
 • חברים חדשים
 • *****
 • הודעות: 12
  • ראה פרופיל
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #6 ב- : ספטמבר 23, 2008, 07:55:35 PM »
אני בן 19 , היא קטנה ממני בשנה,

שנינו דתיים.

אור הגנוז

 • אורח
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #7 ב- : ספטמבר 23, 2008, 08:03:27 PM »
אני בן 19 , היא קטנה ממני בשנה,

שנינו דתיים.

תודה על העדכון. זאת אומרת שאתה עדיין צעיר. ואולי אם תלך לצבא אז יקשה עליך להתחתן איתה.

בכל מקרה אספר לך שבת דודה שלי הגיעה לצבא ובעלה היה גם כבן 19 שנים ומאוד אהבו אחד את השניה והתחתנו. היא כמובן עזבה את הצבא מכיוון שהייתה חיילת והוא המשיך לשרת בצבא והיות והיה נשוי היה יכול לשרת קרוב לבית והיה מגיע בכל לילה הביתה ומיד עם נישואיהם הביאו ילד ראשון והם זכו להקים בית לתפארת בישראל למרות היותם צעירים.

במגזר החרדי המון ילדים בגיל שלכם מתחתנים. ומקימים בית כשר ונאמן. אתם כבר בוגרים ולא ילדים.

-אין עוד מלבדו-

 • בנים
 • חברים חדשים
 • *****
 • הודעות: 12
  • ראה פרופיל
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #8 ב- : ספטמבר 23, 2008, 08:05:50 PM »
אני מעדיף לא לענות למה שכתוב , כי אלו חיינו הפרטיים..

ידוע גם שבמגזר החרדי בחור שמתחתן בגיל 18-19 , לרוב הבית נבנה בצורה מאוד לא בוגרת ולא אחראית , והיו הרבה מקרים שבתים כאלה יתפרקו , מכיוון שבחור בן 19 לא מסוגל לשאת על עצמו עול של ילד, פרנסה ..והרשימה עוד ארוכה.

אור הגנוז

 • אורח
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #9 ב- : ספטמבר 23, 2008, 09:22:40 PM »
אני מעדיף לא לענות למה שכתוב , כי אלו חיינו הפרטיים..

ידוע גם שבמגזר החרדי בחור שמתחתן בגיל 18-19 , לרוב הבית נבנה בצורה מאוד לא בוגרת ולא אחראית , והיו הרבה מקרים שבתים כאלה יתפרקו , מכיוון שבחור בן 19 לא מסוגל לשאת על עצמו עול של ילד, פרנסה ..והרשימה עוד ארוכה.


הדבר אינו נכון שהרבה מהם מפרקים את הנישואין אבל גם לו היה ככה לא טוב עבור גבר להסתובב עם בחורה הרבה זמן כי כל זוג שואף לממש גם את החלק הגשמי ביניהם ואתה יודע כמה קשה להתאפק לאורך זמן. לכן האם עדיף לחטוא ולהרגיש לא טוב או לממש את האהבה בצורה כשרה?

לגביך אני בהחלט מבין אותך. אבל מבין ומצדיק את אלו שממהרים לחתן את בניהם ובנותיהן מוקדם על מנת להפריש אותם מאיסורי עריות.

**בת מלך**

 • ]** אם אסק שמים שם אתה, ואציעה שאול הינך, כי בכל מקום שנפלת לשם, נימצא איתך ה' יתברך **
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 3006
 • כל היצר הרע הוא רק הכפירה, שמכניס באדם רדיפה עצמית
  • ראה פרופיל
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #10 ב- : ספטמבר 24, 2008, 03:44:17 AM »
אין עוד מלבדו........
תתעורר אבא אוהב אותך
גם אם נפלת קמת.........
שהגבורה שלך זה שתקום, שבע פעמים יפול צדיק וקם...
איך עושים תשובה?
מתבודדים, שעה כל יום מדברים עם אבא
צועקים לשמיים ,מזעזעים עולמות למעלה
הדמעות שלך יגיעו עד לכיסא הכבוד.....
דבר עם אבא
כלום לא יעזור רק לדבר איתו, תסביר לו
תעשה וידוי, חרטה וקבלה לעתיד. אם הבנת אותי..............
יש עוד הרבה דרכים לעשות תשובה. ואבא מקבל את זה באהבה.
רבי נחמן אומר, כשבן אדם דן את עצמו כל יום על אותו היום,
הוא ממתיק דינים בשמיים, וכשמגיע יום הדין ה' רואה
שכבר הוא דן את עצמו למטה, לא דנים אותו למעלה.....
זה רק יצר הרע מנסה להפיל אותך דווקא עכשיו ודווקא עכשיו למה? זה יצר הרע
אין לו זמן ומקום הוא נמצא כל הזמן ובכל מקום, תהיה גיבור תנצח אותו במלחמה הזאת,
קום על הרגליים צא ממה שקרה דבר עם בורא עולם
התבודדות, וידוי, ותשכח ממה שקרה כאילו לא קרה, למרות שזה קשה אבל זה אפשרי,
צריך רק רצונות.....
ה' יברך אותך בהצלחה בחור !!!!!!!!!!!!
*^* לתת חיוך זה לא סיפור גדול *^*
לשמור עליו זאת המלחמה *^*
        כולנו מתגייסים לצבא ה'
*^*היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות *^*        rgc cx cx נ=ח=מ=ן נחל נובע מקור חכמה
      רבנו נחמן מאומן - אם אסק שמים שם אתה,
     ואציעה שאול הינך, כי בכל מקום שנפלת לשם,
      נימצא איתך ה' יתברך !!! [/b

שמעון כהן

 • מנהל הפורום - לפניות בנושא הפורום ניתן לפנות אלי
 • צוות הפורום-מנהל
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 4279
  • ראה פרופיל
  • ספר תורה
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כ–
« כתוב תגובה #11 ב- : ספטמבר 24, 2008, 03:59:29 AM »
אח יקר, חשוב שתתרחק מהניסיון , אם זה לעבור למקום אחר ששם אתם לא יכולים להגיע לנגיעה וכדומה.
חשוב לומר לה שלפני יום הדין החלטת שזהו עושים פסק זמן...
ולא צריך להתייאש.
להלן משהו שכתבתי וגם יכול להועיל לך
 אין ייאוש בעולם!

שאלה: אני לא מרגיש שאני ראוי ויכול לחזור בתשובה, אני חוטא גרוע ביותר ועברתי על הדברים הכי גרועים בתורה, אני כל כך מלוכלך בחטאים שלנקות אותם אצטרך אלף שנה.

 

תשובה: אתה כמו שאתה, איך שאתה אלוקים אוהב אותך באמת!

נראה לך מוזר?

שמע פתגם חשוב שהבעל שם טוב הקדוש אמר:

"הלוואי שהייתי אוהב את הצדיק הגדול ביותר כמו שאלוקים אוהב את הרשע הגדול ביותר!"


עצם זה שאתה עדיין חי, עצם זה שאלוקים החליט להחזיר לך את הנשמה היום בבוקר, זה מוכיח שאלוקים לא התייאש ממך שאלוקים מחכה לך ואוהב אותך, מחכה שתתקרב אליו יותר.


אין ייאוש בעולם כלל!

אומר וזועק שוב ושוב רבי נחמן מברסלב.

 

בוא יחד נלמד ונחזור על דבריו:

אין ייאוש! אין כזה דבר ייאוש!

ראית פעם פיל עם 20 רגליים? לא ראית נכון? כי אין כזה פיל, גם ייאוש אין!

תמחק מהמילון שלך את המילה ייאוש ותכתוב במקומה תקווה, סיכוי, אמונה.


דווקא זה שנפלת ואלוקים עוד מחייה אותך זה מראה שיש לך את הכוחות ואתה מסוגל להתעלות חזרה ולהתגבר ולנצח את היצר והכול הכול יתהפך לטובה ולברכה כמו שכותב בספר מלחמת היצר עמוד כ"ה:

"אדרבא, דווקא אותן הנשמות שמסוגלים מאד מאד לעלות (בשיפור עצמם ואחרים) דווקא עליהם יש הרבה הפרעות וניסיונות וכישלונות"

 

כתוב בתלמוד (סוכה נב) "כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו" דהיינו אתה שנראה לך שיש לך יצר הרע ענק והוא החטיא ומחטיא אותך מאוד מאוד, דווקא אתה מסוגל להיות הצדיק היותר גדול ולכן היצר הרע נטפל דווקא אליך כי אתה מסוגל להגיע לדרגה גבוהה, ייתכן שלבך לא נותן לך להאמין אבל אלו הם תעתועי היצר שלא מעוניין שתקבל את הדברים.


כתוב בתלמוד: אין דבר העומד בפני התשובה, אתה מבין את הכוונה, שאפילו חטאת את החטאים החמורים ביותר, כשאתה שב בתשובה אמיתית, זה נמחק!

 

ואדרבה, ככל שהאדם המתקרב היה רחוק יותר, כך כל התקרבות שלו גורמת לנחת רוח ולקידוש שם שמים בעולם, כל מי שהיה יותר בעומק החטא ומחליט להתקרב אפילו כחוט השערה נעשה מזה רעש גדול ועצום משמים כי אומרים בשמים תראו אפילו רחוק כזה מתקרב, יש מזה נחת רוח וקידוש השם גדול לבורא יתברך.

והסיבה לזה היא מפני שכל מי שמחליט להתקרב  נדרש ממנו יותר מאמץ להאמין בעצמו, להאמין בתשובה, להאמין בבורא שהוא כן אוהב אותו, וכשהוא מתגבר על ההסתרות והייאוש שהיצר מנסה להכניס לו, ממילא זה יותר קידוש שם שמים.

וכמו שאומר רבי נחמן מברסלב: אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן!

בוא נפרש את המשפט הזה:
אתה מאמין שקילקלת? שעשית עבירות שפגמו וקילקלו את נשמתך, למה אתה מאמין כך?

מי אומר לך שאלו הם חטאים?

מי לימד אותך שאלו הן עבירות?

התשובה היא התורה הקדושה כתבה כללים מה לעשות ומה לא ומה עבירה ומה מצווה.

ואז אומר רבי נחמן: תאמין שיכולים לתקן! אותה תורה שאומרת שאדם קלקל אומרת כיצד לתקן, אותה תורה ואותם חכמי ישראל אומרים שיכולים לתקן !

כן אתה יכול לתקן, היצר מכניס לנו חצי משפט רק שיכולים לקלקל ואנחנו צריכים להאמין לצדיקים שאומרים לנו ומשננים לנו את חצי המשפט השני שנאמין שכן יכולים לתקן!

הקדוש ברוך הוא יושב ומחכה ומשתוקק שכל בן וכל בת מישראל ישובו אליו וכל התקרבות אפילו כחוט השערה עושה נחת רוח לבורא ושמחה גדולה בשמים.

כמו שכותב בספר שומר אמונים: (מאמר הביטחון וההתחזקות פרק ו') : "בודאי ובודאי שהקדוש ברוך הוא משתוקק ומצפה לכל בן ישראל שישוב אליו, גם בכל מיני נפילות וירידות, אפילו הוא ממש ירד כבר לשאול תחתיות... עם כל זה הקדוש ברוך הוא משתוקק ומצפה אליו... ואם יאמר לך היצר מה תרוויח בזה? כי מחר ממילא תשוב ותיפול אחור, אבל תדע אחי אהובי כי מעולם לא נאבד משום אדם שום מצווה"

ומובא בספר אמת וצדק (עמוד ת"ג) : "צריך שתדע אפילו אם אתה משוקע במדור הקליפות ואתה במדריגה התחתונה מאוד עד שנדמה לך שאי אפשר עוד להתקרב אליו יתברך מחמת שנתרחקת מאוד ממנו, אף על פי כן תדע שאפילו במקומך גם כן שם תוכל למצוא אלוקותו יתברך ומשם אתה יכול לדבק את עצמך בו יתברך ולשוב אליו בתשובה שלימה, כי לא רחוקה היא ממך אלא שבמקומך רבו הלבושים"

 
ועוד מובא שם (אמת וצדק עמוד ת"ב) : "כי כל אחד שנפל למקום שנפל נדמה לו שעליו אינם נאמרים דברים אלה... אבל באמת תדע ותאמין כי כל הדברים אלו נאמרים גם על הקטן שבקטנים והגרוע שבגרועים כי השם יתברך טוב לכל תמיד"

בנוסף לכך כתוב שעל ידי תשובה מאהבה אדם יכול להפוך את עוונותיו  לזכויות, אתה קולט? אתה שהיצר מטעה אותך להתייאש מעצמך, אתה יכול להפוך הכל לזכויות טובות, התחל להתקרב, תלמד יותר יהדות, תורה, קרא בספרים במאמרים, ותתחזק ותעלה ותצליח, אלוקים אוהב אותך וחפץ בטובתך.

 

להלן קטעים המחזקים ומעודדים אותנו להתחזק בכל מצב, ובכל ירידה גם התלולה ביותר כי אלוקים אוהב אותנו:

 
שום התעוררות טובה לא נאבדת

כָּל מַה שֶּׁאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל עוֹשֶׂה לִפְעָמִים אֵיזֶה דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה הֵן לִמּוּד הַתּוֹרָה אוֹ תְּפִלָּה אוֹ צְדָקָה וּגְמִילוּת חֲסָדִים אוֹ שְׁאָרֵי אֵיזֶה מִצְווֹת. הַכֹּל הוּא יָקָר מְאֹד מְאֹד בְּעֵינֵי ה' יִתְבָּרַךְ. וְהוּא נִצְרָךְ מְאֹד מְאֹד לְבַעַל הַשָּדֶה הָעוֹסֵק בְּתִקּוּנֵי הַשָּדֶה, שֶׁהוּא תִּקּוּן כָּל הַנְּשָׁמוֹת וְכָל הָעוֹלָמוֹת.

 

כִּי כָּל דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה גָּדוֹל אוֹ קָטָן הַכֹּל נִצְרָךְ לוֹ מְאֹד לְבִנְיַן הַקְּדֻשָּׁה שֶׁהוּא עוֹסֵק לִבְנוֹת.

 

וְעַל - כֵּן אַף - עַל - פִּי שֶׁזֶּה הָאָדָם שֶׁעָשָׂה הַדָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה אוֹ עָסַק כְּבָר קְצָת בַּעֲבוֹדַת ה' יָמִים אוֹ שָׁנִים נָפַל אַחַר כָּךְ. אֲפִלּוּ אִם נְפִילָתוֹ גְּדוֹלָה מְאֹד רַחֲמָנָא לִצְלָן, וַאֲפִלּוּ אִם חָזַר וְנִתְעוֹרֵר לַעֲבוֹדַת ה' יִתְבָּרַךְ וְחָזַר וְנָפַל וְכֵן הָיָה כַּמָּה פְּעָמִים אֵין מִסְפָּר, אֲפִלּוּ אִם יִהְיֶה אֵיךְ שֶׁיִּהְיֶה, אַף - עַל - פִּי - כֵן תֵּדַע וְתַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה שֶׁאֵין שׁוּם דִּבּוּר וְלֹא שׁוּם עֲבוֹדָה קַלָּה נֶאֱבָד לְעוֹלָם.

 

וַאֲפִלּוּ הִתְעוֹרְרוּת בְּעָלְמָא וּמַחֲשָׁבָה טוֹבָה אֵינוֹ נֶאֱבָד לְעוֹלָם. וּכְמוֹ שֶׁאִיתָא בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ לֵית רְעָוּתָא טָבָא דְּאִתְאָבִד וְכוּ'.(אין רצון טוב שנאבד) (ליקוטי הלכות- הלכות תפלת ערבית הלכה ד' אות ל"ד):


כל מאמץ הכי קטן שווה ומועיל

כִּי כֵן דֶּרֶךְ הַבַּעַל - דָּבָר וְהַסִּטְרָא - אָחֳרָא, כְּשֶׁרוֹאֶה שֶׁהָאָדָם סָמוּךְ סָמוּךְ מַמָּשׁ לְשַׁעֲרֵי הַקְּדֻשָּׁה, וְכִמְעַט שֶׁיִּכְנֹס, אֲזַי הוּא מִתְפַּשֵּׁט עָלָיו בְּהִתְגַּבְּרוּת גָּדוֹל מְאֹד מְאֹד, רַחֲמָנָא לִצְלָן. עַל - כֵּן צָרִיךְ אָז הִתְחַזְּקוּת גָּדוֹל נֶגְדּו...

חַזֵּק עַצְמְךָ מְאֹד, וַעֲשֵׂה מַה שֶּׁתּוּכַל בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם, וּבִרְבוֹת הַיָּמִים וְהַשָּׁנִים תִּכְנֹס לָבֶטַח בְּעֶזְרָתוֹ יִתְבָּרַךְ לְתוֹךְ שַׁעֲרֵי הַקְּדֻשָּׁה, כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מָלֵא רַחֲמִים וְרוֹצֶה בַּעֲבוֹדָתְךָ מְאֹד:

וְדַע, שֶׁכָּל הַתְּנוּעוֹת וְהַהַעְתָּקוֹת, שֶׁאַתָּה נִתָּק וְנֶעְתָּק בְּכָל פַּעַם אֵיזֶה מְעַט מִן גַּשְׁמִיּוּת לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ, כֻּלָּם מִתְקַבְּצִים וּמִתְחַבְּרִים וּמִתְקַשְּׁרִים וּבָאִים לְעֶזְרָתְךָ בְּעֵת הַצֹּרֶךְ, דְּהַיְנוּ כְּשֶׁיֵּשׁ, חַס וְשָׁלוֹם, אֵיזֶה דֹּחַק וְעֵת צָרָה, חַס וְשָׁלוֹם. וְדַע, שֶׁהָאָדָם צָרִיךְ לַעֲבֹר עַל גֶּשֶׁר צַר מְאֹד מְאֹד, וְהַכְּלָל וְהָעִקָּר שֶׁלֹּא יִתְפַּחֵד כְּלָל: (ליקוטי מוהרן סימן מח)

 
כל תנועה הכי קטנה יקרה מאוד מאוד!

וְהַכְּלָל, אֲהוּבִי אָחִי, חֲזַק וֶאֱמַץ מְאֹד, וֶאֱחֹז עַצְמְךָ בְּכָל הַכֹּחוֹת לִשָּׁאֵר קַיָּם בַּעֲבוֹדָתֶךָ, וְאַל תָּחוּשׁ וְאַל תִּסְתַּכֵּל כְּלָל עַל כָּל הַנַּ"ל אוֹ כַּיּוֹצֵא בָּזֶה.

 

וְאִם אַתָּה רָחוֹק מְאֹד מְאֹד מִמֶּנּוּ יִתְבָּרַךְ, וְנִדְמֶה לְךָ, שֶׁאַתָּה פּוֹגֵם בְּכָל שָׁעָה מַמָּשׁ נֶגְדּוֹ יִתְבָּרַךְ, עִם כָּל זֶה כְּנֶגֶד זֶה תֵּדַע, שֶׁאִישׁ כָּזֶה שֶׁהוּא מְגֻשָּׁם כָּל - כָּךְ כָּל תְּנוּעָה וּתְנוּעָה שֶׁהוּא מְנַתֵּק עַצְמוֹ מְעַט מְעַט מִן גַּשְׁמִיּוּתוֹ וּפוֹנֶה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הִיא גְּדוֹלָה וִיקָרָה מְאֹד מְאֹד, וַאֲפִלּוּ נְקֻדָּה קְטַנָּה מְאֹד, שֶׁהוּא נֶעְתָּק מִגַּשְׁמִיּוּתוֹ אֵלָיו יִתְבָּרַךְ, הוּא רָץ בָּזֶה כַּמָּה וְכַמָּה אֲלָפִים פַּרְסָאוֹת בְּעוֹלָמוֹת עֶלְיוֹנִים, כַּאֲשֶׁר תָּבִין הֵיטֵב מִן הַמַּעֲשֶׂה שֶׁל הַצַּדִּיק שֶׁהִתְגַּבֵּר עָלָיו מְאֹד הָעַצְבוּת וְכוּ', כַּמּוּבָא אֶצְלֵנוּ. וְעַל זֶה יִשְׂמַח מְאֹד וִיחַזֵּק עַצְמוֹ בְּשִׂמְחָה תָּמִיד, כִּי עַצְבוּת מַזִּיק מְאֹד מְאֹד: (כנ"ל)

 
תהיה עקשן גדול

וְצָרִיךְ לִהְיוֹת עַקְשָׁן גָּדוֹל בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם, לִבְלִי לְהָנִיחַ אֶת מְקוֹמוֹ, דְּהַיְנוּ מְעַט מִקְצָת עֲבוֹדָתוֹ שֶׁהִתְחִיל, אַף אִם יַעֲבֹר עָלָיו מָה. וּזְכֹר דָּבָר זֶה הֵיטֵב, כִּי תִּצְטָרֵךְ לָזֶה מְאֹד, כְּשֶׁתַּתְחִיל קְצָת בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם.

כִּי צָרִיךְ עַקְשָׁנוּת גָּדוֹל מְאֹד מְאֹד לִהְיוֹת חָזָק וְאַמִּיץ, לֶאֱחֹז עַצְמוֹ, לַעֲמֹד עַל עָמְדוֹ, אַף אִם מַפִּילִין אוֹתוֹ, חַס וְשָׁלוֹם, בְּכָל פַּעַם. כִּי לִפְעָמִים יֵשׁ שֶׁמַּפִּילִין אֶחָד מֵעֲבוֹדַת הַשֵּׁם, כַּיָּדוּעַ, אַף - עַל - פִּי - כֵן עָלָיו לַעֲשׂוֹת אֶת שֶׁלּוֹ, לַעֲשׂוֹת מַה שֶׁיּוּכַל בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם, וְאַל יָנִיחַ עַצְמוֹ לִפֹּל לְגַמְרֵי, חַס וְשָׁלוֹם.

 

כִּי כָל אֵלּוּ הַנְּפִילוֹת וְהַיְרִידוֹת וְהַבִּלְבּוּלִים וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה צְרִיכִים בְּהֶכְרֵחַ לַעֲבֹר בָּהֶם, קֹדֶם שֶׁנִּכְנָסִין בְּשַׁעֲרֵי הַקְּדֻשָּׁה, וְגַם הַצַּדִּיקִים הָאֲמִתִּיִּים עָבְרוּ בְּכָל זֶה:


כִּי כֵן דֶּרֶךְ הַבַּעַל - דָּבָר וְהַסִּטְרָא - אָחֳרָא, כְּשֶׁרוֹאֶה שֶׁהָאָדָם סָמוּךְ סָמוּךְ מַמָּשׁ לְשַׁעֲרֵי הַקְּדֻשָּׁה, וְכִמְעַט שֶׁיִּכְנֹס, אֲזַי הוּא מִתְפַּשֵּׁט עָלָיו בְּהִתְגַּבְּרוּת גָּדוֹל מְאֹד מְאֹד, רַחֲמָנָא לִצְלָן. עַל - כֵּן צָרִיךְ אָז הִתְחַזְּקוּת גָּדוֹל נֶגְדּוֹ: (כנ"ל)

 

התרחקות  היא תחילת התקרבות

כְּשֶׁנּוֹפֵל אָדָם מִמַּדְרֵגָתוֹ יֵדַע שֶׁמִּן הַשָּׁמַיִם הוּא, כִּי הִתְרַחֲקוּת תְּחִלַּת הִתְקָרְבוּת, עַל - כֵּן נָפַל שֶׁיִּתְעוֹרֵר יוֹתֵר לְהִתְקָרֵב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וַעֲצָתוֹ שֶׁיַּתְחִיל מֵחָדָשׁ לִכָּנֵס בַּעֲבוֹדַת ה'. כְּאִלּוּ לֹא הִתְחִיל עֲדַיִן כְּלָל מֵעוֹלָם. וְזֶה כְּלָל גָּדוֹל בַּעֲבוֹדַת ה' שֶׁצְּרִיכִין מַמָּשׁ בְּכָל יוֹם לְהַתְחִיל מֵחָדָשׁ. (ליקוטי מוהר"ן רס"א)

 

אפשר בכל מצב להתקרב

הַיְנוּ כִּי לִפְעָמִים יָכוֹל הָאָדָם לִפֹּל חַס וְשָׁלוֹם עַל - יְדֵי הָאֱמֶת דַּיְקָא, כִּי יוֹדֵעַ בְּנַפְשׁוֹ שֶׁבֶּאֱמֶת קִלְקֵל הַרְבֵּה, וְגַם עַתָּה הוּא כְּמוֹ שֶׁהוּא, וְעַל - כֵּן מֵסִיתוֹ הַבַּעַל - דָּבָר בְּהָאֱמֶת שֶׁלּוֹ לִדְחוֹתוֹ לְגַמְרֵי חַס וְשָׁלוֹם, כַּאֲשֶׁר נִשְׁמַע כַּדְּבָרִים הָאֵלּוּ בְּפֵרוּשׁ מִכַּמָּה אֲנָשִׁים שֶׁיָּצְאוּ מֵעוֹלָמָם לְגַמְרֵי עַל - יְדֵי הָאֱמֶת הַזֶּה.

אֲבָל כְּבָר גִּלּוּ לָנוּ צַדִּיקֵי אֱמֶת שֶׁהָאֱמֶת לַאֲמִתּוֹ אֵינוֹ כֵּן, וְזֶה בְּחִינַת בְּקִיאוּת הַנַּ"ל שֶׁצָּרִיךְ כָּל אָדָם הָרוֹצֶה לָחוּס עַל עַצְמוֹ וְלֵילֵךְ בְּדַרְכֵי הַתְּשׁוּבָה, שֶׁהָעִקָּר הוּא לְקַיֵּם אִם אֶסַּק שָׁמַיִם שָׁם אָתָּה וְאַצִּיעָה שְׁאוֹל הִנֶּךָּ, שֶׁאֲפִלּוּ בִּשְׁאוֹל תַּחְתִּיּוֹת סְמוּכִין לַה' יִתְבָּרַךְ וְאֵין שׁוּם יֵאוּשׁ בָּעוֹלָם.

וּכְמוֹ שֶׁדִּבֵּר אַדְמוֹ"ר זַ"ל הַרְבֵּה בָּזֶה, שֶׁבְּוַדַּאי צְרִיכִין לִשְׁמֹר עַצְמוֹ מִן הַחֵטְא, וַאֲפִלּוּ מִפְּגַם כָּל שֶׁהוּא, אֲבָל אַף - עַל - פִּי - כֵן אֲפִלּוּ אִם נִכְשַׁל כְּמוֹ שֶׁנִּכְשַׁל אֲפִלּוּ אֲלָפִים וּרְבָבוֹת פְּעָמִים, אַף - עַל - פִּי - כֵן בְּכָל עֵת וָרֶגַע חַסְדֵּי ד' לֹא תָמוּ, וִיכוֹלִין בְּכָל עֵת לְקָרֵב עַצְמוֹ לַה' יִתְבָּרַךְ מִכָּל מָקוֹם שֶׁהוּא, כִּי גָּדוֹל ה' מְאֹד וְלִגְדֻּלָּתוֹ אֵין חֵקֶר וְכוּ', וְיֵשׁ עִנְיַן שֶׁיִּתְהַפֵּךְ הַכֹּל לְטוֹבָה וְכוּ' כַּמְּבֹאָר שִֹיחוֹת קְדוֹשׁוֹת אֵלּוּ בִּסְפָרָיו הַקְּדוֹשִׁים.

(ליקוטי הלכות הלכות שבת הלכה ז)
סט של הזוהר מתוק מדבש - כנסו
ספר זוהר מתוק מדבש
 
מעוניינים בארגז לספר תורה? כנסו תיקים לספר תורה
בברכה,
סופר - כתיבת ספר תורה

**בת מלך**

 • ]** אם אסק שמים שם אתה, ואציעה שאול הינך, כי בכל מקום שנפלת לשם, נימצא איתך ה' יתברך **
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 3006
 • כל היצר הרע הוא רק הכפירה, שמכניס באדם רדיפה עצמית
  • ראה פרופיל
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #12 ב- : ספטמבר 24, 2008, 02:30:20 PM »
ר' שמעון תודה
אשרינו מה טוב חלקנו
שיש לנו רבי כזה...........
נחל נובע מקוןר חכמה
*^* לתת חיוך זה לא סיפור גדול *^*
לשמור עליו זאת המלחמה *^*
        כולנו מתגייסים לצבא ה'
*^*היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות *^*        rgc cx cx נ=ח=מ=ן נחל נובע מקור חכמה
      רבנו נחמן מאומן - אם אסק שמים שם אתה,
     ואציעה שאול הינך, כי בכל מקום שנפלת לשם,
      נימצא איתך ה' יתברך !!! [/b

יעקב

 • משתמש כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 953
  • ראה פרופיל
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #13 ב- : ספטמבר 24, 2008, 03:55:12 PM »
בס"ד

שלום יהודי יקר!

הניסיון שאתה עומד בו הוא בהחלט לא ניסיון קל, אבל לא סתם הענין התגלגל שנפלת לכזה דבר. אנחנו מאמינים שהכל משמים, והקב"ה סידר לך כאלו ניסיונות כדי לזכות אותך עכשיו באפשרות לעשות תשובה עצומה וחזקה. תשובה כזו שתעשה הרבה רעש בשמים ותעלה אותך לדרגות רוחניות שלא ידעת עד היום.

אני יודע שזה קשה מאד, אבל אם אתה באמת רוצה לעשות את מה שנכון לעשות על פי התורה, אתה צריך במסירות נפש להתנתק מאותה בחורה. הכוונה לנתק איתה ממש כל קשר, כי ברגע שישאר לך איזה קשר איתה, בלי שתשים לב, היצר הרע יוכל בקלות להפיל אותך שוב.

את כל האהבה בלב שאתה חש כלפיה, את כל הכח הזה תעביר לדברים שבקדושה. כל פעם שאתה מרגיש משיכה אליה, מיד תסיח מכך דעת (ממש מיד לפני שזה תופס את הראש), ועם כל הדחף והמשיכה תיגש ללמוד תורה בבית המדרש, וכמו שלימדו אותנו חז"ל באומרם: "אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש". אם לא שייך ללכת לבית המדרש אז לפחות תלמד בבית, תגיד תהילים בהשתפכות הנפש או משהו אחר שקשור לקדושה. אם בזמן התפילות יבואו לך מחשבות עליה או מחשבות אחרות לא ממקור קדוש, תמשיך לנסות להתרכז בתפילה, אל תתיייחס בכלל לאותן מחשבות, כאילו שהן לא קיימות. במשך הזמן הן יחלשו ויעלמו.

אנחנו עכשיו בימי אלול הקדוש, ויש הרבה סיעתא דשמיא להצליח לתקן דברים שמאד קשה לתקן אותם במהלך השנה, אז אל תתמהמה, תנצל את הימים האלו.

לחברה תסביר (בשיחה האחרונה שלכם לפני הניתוק) שאתה מתחזק עכשיו בתורה  והבנת שהקשר ביניכם זה לא דבר שנכון לעשות ואין זה רצון הקב"ה, ולכן עם כל הצער אתה חייב לנתק את הקשר.

אל תדאג ממה שיקרה לה, בעז"ה היא כבר תלמד להתמודד עם זה והקב"ה יעזור לה. תבין שגם היא תזכה בזכות גדולה מהניתוק הזה, כי גם היא צוברת כל הזמן עבירות בזמן שהיא איתך, בגלל שזה דבר שגם לה אסור לעשות על פי התורה, ואם תתנתק ממנה אז יהיו לה פחות עבירות.

בהצלחה רבה וכתיבה וחתימה טובה!

-אין עוד מלבדו-

 • בנים
 • חברים חדשים
 • *****
 • הודעות: 12
  • ראה פרופיל
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #14 ב- : ספטמבר 24, 2008, 07:59:19 PM »
בס"ד

שלום יהודי יקר!

הניסיון שאתה עומד בו הוא בהחלט לא ניסיון קל, אבל לא סתם הענין התגלגל שנפלת לכזה דבר. אנחנו מאמינים שהכל משמים, והקב"ה סידר לך כאלו ניסיונות כדי לזכות אותך עכשיו באפשרות לעשות תשובה עצומה וחזקה. תשובה כזו שתעשה הרבה רעש בשמים ותעלה אותך לדרגות רוחניות שלא ידעת עד היום.

אני יודע שזה קשה מאד, אבל אם אתה באמת רוצה לעשות את מה שנכון לעשות על פי התורה, אתה צריך במסירות נפש להתנתק מאותה בחורה. הכוונה לנתק איתה ממש כל קשר, כי ברגע שישאר לך איזה קשר איתה, בלי שתשים לב, היצר הרע יוכל בקלות להפיל אותך שוב.

את כל האהבה בלב שאתה חש כלפיה, את כל הכח הזה תעביר לדברים שבקדושה. כל פעם שאתה מרגיש משיכה אליה, מיד תסיח מכך דעת (ממש מיד לפני שזה תופס את הראש), ועם כל הדחף והמשיכה תיגש ללמוד תורה בבית המדרש, וכמו שלימדו אותנו חז"ל באומרם: "אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש". אם לא שייך ללכת לבית המדרש אז לפחות תלמד בבית, תגיד תהילים בהשתפכות הנפש או משהו אחר שקשור לקדושה. אם בזמן התפילות יבואו לך מחשבות עליה או מחשבות אחרות לא ממקור קדוש, תמשיך לנסות להתרכז בתפילה, אל תתיייחס בכלל לאותן מחשבות, כאילו שהן לא קיימות. במשך הזמן הן יחלשו ויעלמו.

אנחנו עכשיו בימי אלול הקדוש, ויש הרבה סיעתא דשמיא להצליח לתקן דברים שמאד קשה לתקן אותם במהלך השנה, אז אל תתמהמה, תנצל את הימים האלו.

לחברה תסביר (בשיחה האחרונה שלכם לפני הניתוק) שאתה מתחזק עכשיו בתורה  והבנת שהקשר ביניכם זה לא דבר שנכון לעשות ואין זה רצון הקב"ה, ולכן עם כל הצער אתה חייב לנתק את הקשר.

אל תדאג ממה שיקרה לה, בעז"ה היא כבר תלמד להתמודד עם זה והקב"ה יעזור לה. תבין שגם היא תזכה בזכות גדולה מהניתוק הזה, כי גם היא צוברת כל הזמן עבירות בזמן שהיא איתך, בגלל שזה דבר שגם לה אסור לעשות על פי התורה, ואם תתנתק ממנה אז יהיו לה פחות עבירות.

בהצלחה רבה וכתיבה וחתימה טובה!

צר לי , אבל לנתק איתה קשר אינני רוצה ומסוגל..מהסיבה הפשוטה שאנחנו גם מדי פעם מדברים על חתונה ( לא נרחיב כאן על זה כי זה לא עניינו של אף אחד לדעתי)..אבל בכל זאת אנחנו לא פוסלים אחד את השני גם לעניין חתונה בעתיד הלא רחוק.
מה גם , שאם נצליח לשמור נגיעה כמו שהיינו שומרים תקופה די ארוכה..אני לא רואה שום איסור בזה שנהיה בקשר..

בכל אופן , בהתייחס לפיסקה הראשונה שכתבת , מאוד חיזקת אותי ותודה לך על כך.

כמו כן לשאר היהודים היקרים וגם לך "בת מלך" היקרה..תודה על התגובות המחזקות שלכם.

אני חוזר לאבא במלוא הכוח והמרץ  , על אפו ועל חמתו של היצר הרע :]

 :-X

אור הגנוז

 • אורח
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #15 ב- : ספטמבר 24, 2008, 08:35:13 PM »
צר לי , אבל לנתק איתה קשר אינני רוצה ומסוגל..מהסיבה הפשוטה שאנחנו גם מדי פעם מדברים על חתונה ( לא נרחיב כאן על זה כי זה לא עניינו של אף אחד לדעתי)..אבל בכל זאת אנחנו לא פוסלים אחד את השני גם לעניין חתונה בעתיד הלא רחוק.
מה גם , שאם נצליח לשמור נגיעה כמו שהיינו שומרים תקופה די ארוכה..אני לא רואה שום איסור בזה שנהיה בקשר..

בכל אופן , בהתייחס לפיסקה הראשונה שכתבת , מאוד חיזקת אותי ותודה לך על כך.

כמו כן לשאר היהודים היקרים וגם לך "בת מלך" היקרה..תודה על התגובות המחזקות שלכם.

אני חוזר לאבא במלוא הכוח והמרץ  , על אפו ועל חמתו של היצר הרע :]

 :-X


אשריך-זכית לרגש אותי  ;) ;) ;) והעיקר את אבא שבשמים ואני בטוח שכל מי שיקרא את תשובתך כאן יתרגש מאוד מהחלטתך הנחושה  :-* :-* :-* :-* :-*

סויסה

 • מנהל בצוות הפורום
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 1188
  • ראה פרופיל
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #16 ב- : ספטמבר 25, 2008, 08:30:29 PM »
בס"ד,

יהודי יקר שכמוך , מזכה הרבים, ככה נופל ברוחניות? לא מאמין עליך אחי. לא מאמין.
אתה חזק ואתה אמיתי. תמיד היית כזה. תמיד התעודדנו ממה שנהגת לכתוב. ידוע מה שאמרו חז"ל שאל תאמן בעצמך עד יום מותך. אדם חס וחלילה, שנייה לפני מותו יכול לכפור בעיקר, בר מינן. ולכן אדם תמיד צריך להתחזק ולהחזיק עצמו טוב טוב שלא יפול. ואם כבר נפל מה יעשה? מה יעשה? - מה , האם יתייאש? האם יתייאש? חכמינו אמרו לנו- לא ולא ולא ולא. אל תהיה רשע בפני עצמך.
תספר לעצמך כמה טובות עשית עד עכשיו. כמה היית טוב עם בורא עולם. ריבונו של עולם- שמרת נגיעה. איזה צדיק אתה. איזו מעלה עצומה. אתה צדיק. אתה צדיק ידידי. אז נפלת. זה סיבה לשבור את הכלים ולחזור אחורנית. מי מאיתנו לא נופל? מי? שיקום. אין אף אחד. כולנו נופלים. למה? כי היצר הרע הוא מאש ואנחנו רק בשר ודם. אז נפלת. אל תיפול עוד. זה ההבדל אחי. היצר הרע - רוצה להפיל אותך ושלא תקום. זו המטרה שלו. להרחיק אותך מהקב"ה. ואתה? מקשיב לו. ממש מקשיב לו. סלק אותו ממך מייד. אל תתן לו להשתלט עליך. גם אם נפלת אז מה? מה קרה? הקב"ה לא חפץ במות הרשע. הוא רוצה שתחזור אליו בתשובה. זה כל העניין. תתוודה על מעשיך בפה מלא, תתחרט. תצטער. תבכה על מעשיך וקבל על עצמך שלא תחזור על מעשיך ואז מה קורה אתה יודע? אתה צח ולבן כשלג. זה הקב"ה בכבודו הבטיח לנו. אז הנה מה טוב חלקנו שהקב"ה הוא ולא אחר , אבינו הטוב שהבטיח לנו את זה ואתה - נכנס לייאוש. על מה ולמה. אף אחד מאיתנו לא מלאך אנחנו בני אדם וגם אם הקפדנו על עצמנו, צריך לחזור בתשובה וזה יכופר לנו. ואולם, לא להיכנס לדיכאון. הדיכאון בא מהיצר הרע שרוצה להפיל אותנו. אל תתן לו. אתה מספיק חזק וצדיק לחזור לבורא עולם. אל תפספס את הרכבת. לא עכשיו לפני יום הדין ובטח ובטח ללא לסבול. צדיק כמוך לא צריך לסבול ביום הדין. אתה תעשה תשובה ותתפלל בטוב לב ובשמחה ביום ראש השנה.

שמעון כהן

 • מנהל הפורום - לפניות בנושא הפורום ניתן לפנות אלי
 • צוות הפורום-מנהל
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 4279
  • ראה פרופיל
  • ספר תורה
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #17 ב- : ספטמבר 26, 2008, 12:14:01 AM »
אשרינו שזכינו למשתתפים אלה איכפתיים אחד מהשני , אי אפשר שלא להתפעל מהרצון הטוב לעזור ולתמוך ולעודד.
ממש משמח בשמים ובארץ שזכינו ליהודים יקרים שעוזרים אחד לשני.
אני בטוח שמעשים אלו יעוררו זכות גדולה על עם ישראל וניכתב ונחתם כולנו לחיים טובים ולשלום.
אמן.
סט של הזוהר מתוק מדבש - כנסו
ספר זוהר מתוק מדבש
 
מעוניינים בארגז לספר תורה? כנסו תיקים לספר תורה
בברכה,
סופר - כתיבת ספר תורה

**בת מלך**

 • ]** אם אסק שמים שם אתה, ואציעה שאול הינך, כי בכל מקום שנפלת לשם, נימצא איתך ה' יתברך **
 • משתמשת כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 3006
 • כל היצר הרע הוא רק הכפירה, שמכניס באדם רדיפה עצמית
  • ראה פרופיל
בעניין: שמירת נגיעה - אנא מכם יהודים יקרים , כנסו
« כתוב תגובה #18 ב- : ספטמבר 28, 2008, 03:06:47 PM »
צר לי , אבל לנתק איתה קשר אינני רוצה ומסוגל..מהסיבה הפשוטה שאנחנו גם מדי פעם מדברים על חתונה ( לא נרחיב כאן על זה כי זה לא עניינו של אף אחד לדעתי)..אבל בכל זאת אנחנו לא פוסלים אחד את השני גם לעניין חתונה בעתיד הלא רחוק.
מה גם , שאם נצליח לשמור נגיעה כמו שהיינו שומרים תקופה די ארוכה..אני לא רואה שום איסור בזה שנהיה בקשר..

בכל אופן , בהתייחס לפיסקה הראשונה שכתבת , מאוד חיזקת אותי ותודה לך על כך.

כמו כן לשאר היהודים היקרים וגם לך "בת מלך" היקרה..תודה על התגובות המחזקות שלכם.

אני חוזר לאבא במלוא הכוח והמרץ  , על אפו ועל חמתו של היצר הרע :]

 :-X


יישר כוח גדול
אשריך נשמה טהורה. אתם מבינים מה זה לב של יהודי?
ישתבח הבורא כמה שימחת אותי :-*
אז כל שכן כמה בורא עולם מתגאה בך עכשיו
אתה בן של מלך אמיתי...
הכל תלוי במחשבה ,אשרייך ישר כוח מאוד שמחתי בשבילך.
ובקשר לבחורה? בע"ה תזכו להתחתן בקדושה ולהקים
בית עד עד כשר ונאמן בישראל..........עם ילדים צדיקים אוהבי ה'
יתברך, תרווה נחת מיוצאי חלציך......ריגשת אותי מאוד
ה' יברך אותך !!!
שנה מאושרת משיח כבר כאן !!!!
*^* לתת חיוך זה לא סיפור גדול *^*
לשמור עליו זאת המלחמה *^*
        כולנו מתגייסים לצבא ה'
*^*היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות *^*        rgc cx cx נ=ח=מ=ן נחל נובע מקור חכמה
      רבנו נחמן מאומן - אם אסק שמים שם אתה,
     ואציעה שאול הינך, כי בכל מקום שנפלת לשם,
      נימצא איתך ה' יתברך !!! [/b

 

הגעת למקום הנכון! החיים שלך עומדים להיות יותר טובים, עם קורסים לחיים טובים! הצוות שלנו הכין למענכם 25 קורסים מעניינים ומועילים ביהדות, רוחניות, מימוש עצמי ועוד.
 • כל הקורסים בחינם לזיכוי עם ישראל היקר!
 • אין לכם שום התחייבות
 • ניתן להסיר את עצמכם מכל קורס בלחיצת כפתור אחת
 • המיילים שלכם לא יועברו לאף אחד
 • מעכשיו תוכלו לפתוח את היום את היום ברגל ימין!
אני ממליץ להירשם מקסימום ל - 3 קורסים, על מנת שתספיקו להתענג על המידע הנשלח אליכם, תמיד ניתן להחליף בין הקורסים או להירשם לעוד קורסים. כל כך טוב לפתוח את היום ברוחניות, תורה, עידוד וחיזוק! אשמח לקבל כל הערה לשיפור, וכל הצעה לקורס נוסף, אני מכין קורסים נוספים ולכן כל הערה והצעה תתקבל בברכה ובשמחה. שלכם, שמעון כהן וצוות קורסים לחיים טובים :) ***

קורס הלכה יומית ילקוט יוסף, הלכות שבת

במייל שלך יחכו 2 הלכות שימושיות (בדרך כלל) בהלכות שבת החשובות! מהספר ילקוט יוסף, חשוב ללמוד הלכות בכל יום, חשוב ללמוד הלכות שבת! 'כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא'. הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

הלכה יומית לנשים

בכל יום תקבלי 2 הלכות קצרות מיוחדות לנשים - תחילת הבוקר, תפילה, נטילת ידיים ועוד בשפה קלה ומובנת כל השונה הלכות בכל יום - מובטח לו שהוא בן העולם הבא הירשמי עוד היום לקורס בחינם ותהני ***

קורס משיבת נפש - רבי נחמן

מי בימינו לא נופל, קם, שוב נופל, מתייאש קצת, מחכה לעידוד, מחכה לחיוך, מחכה לסימן לאור מבורא עולם, מי מאיתנו לא רוצה איזה משהו שיעודד אותו, שיקרב אותו בדרך האהבה האינסופית של בורא עולם אלינו. משיבת נפש - הספר שמתאים כל כך לדורינו, מתאים כל כך לתהפוכות והמניעות שעוברים על כך אחד ואחת מאיתנו, אני ממליץ מאוד להירשם ולהתבשם מאורו של רבי נחמן, לקבל עידוד וחיזוק יומי, באהבה ובשמחה. הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס זוגיות לגברים בלבד

הנה זה הגיע! ביקשתם, קיבלתם, קורס זוגיות לגברים בלבד, עצות, הדרכות לשיפור הזוגיות מאת הרב אפרים עובד, מומלץ. גם טיפ אחד שיוסיף אושר בביתך,שווה את ההרשמה לקורס! הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס זוגיות לנשים בלבד

הנה זה הגיע! ביקשתן, קיבלתן, קורס זוגיות לנשים בלבד, עצות, הדרכות לשיפור הזוגיות מאת הרב אפרים עובד, מומלץ. גם טיפ אחד שיוסיף אושר בביתך,שווה את ההרשמה לקורס! הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס הצלחה בחינוך ילדים

מי מאיתנו לא רוצה ילדים מחונכים, דרך ארץ, יראת שמים? כולנו עסוקים, עבודה, לימודים, מטלות הבית, פרנסה, אבל אנחנו רוצים להשקיע בחינוך כי הכל שווה בשביל לזכות לילדים מחונכים, צדיקים ושומרי תורה ומכבדים את ההורים, הזולת. קבלו קורס חינוך ילדים מאת הרב אפרים עובד שליט"א הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס השתפכות הנפש - רבי נחמן

ספר השתפכות הנפש על מעלת התפילה וההתבודדות דיבור עם השם ביום יום בכל שעה ובכל רגע, מנוקד ומפוסק, מומלץ לכל מי שרוצה להתחזק במעלת התפילה והדיבור הישיר עם אבינו היקר בורא עולם. הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס שכר שמירת שבת - סיפורים

בכל יום תקבלו סיפורון על מעלת ושכר שמירת שבת הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס אורות התשובה - הרב קוק

זכינו להכין קורס נוסף מספרי הרב קוק - אורות התשובה, בכל יום תקבלו קטעים קצרים מתוך הספר אורות התשובה, השפה של הרב היא קצת פיוטית ועמוקה, ולכן לא תמיד קל להבין. בכל זאת יש הרבה פנינים ורעיונות בספר שכן ניתן להבין. אפשר לנסות, מקסימום אתם תמיד יכולים להסיר עצמכם מהקורס. הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס אורות האמונה - הרב קוק

זכינו להכין קורס נוסף מספרי הרב קוק - אורות האמונה, בכל יום תקבלו קטעים קצרים מתוך הספר אורות האמונה, השפה של הרב היא קצת פיוטית ועמוקה, ולכן לא תמיד קל להבין. בכל זאת יש הרבה פנינים ורעיונות בספר שכן ניתן להבין. אפשר לנסות, מקסימום אתם תמיד יכולים להסיר עצמכם מהקורס. הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

חכמת הרבי מליובאוויטש

זכינו להכין קורס המכיל תורתו, חכמתו ועיצותיו של הרבי מליובאוויטש, בכל יום תחכה בתיבת המייל שלך 2 קטעים קצרים ממכתביו ומעצותיו לחיים טובים, שמחים ויהודיים. הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

סודות הביטחון העצמי

כולנו שואלים את עצמינו מידי פעם: האם ביטחון עצמי זו גאווה? מה חכמת היהדות מלמדת אותנו על הערכה עצמית? עד כמה להתחשב בדעותיהם של אחרים? על שאלות מרתקות אלו ועוד, נלמד בקורס הבא. הקורס מבוסס על הספר "הדרך להערכה עצמית" מאת הרב אהרון פרידמן ובאישורו. הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס תומר דבורה

הספר "תומר-דבורה", נכתב על ידי המקובל האלקי הרב משה קורדובירו רבו של האר"י הקדוש.הספר עוסק ב- 13 מידות הרחמים של הבורא. הספר מלמד אותנו כיצד להידבק ב- 13 מידות הרחמים של הבורא נאמר בשם ה"דברי חיים" מצאנז זיע"א שספר זה הוא סגולה בדוקה לכל מחלה, ובפרט כנגד המחלה הנוראה, רח"ל. השל"ה הקדוש כותב: "כל מי שרגיל בספר הזה מובטח לו שהוא בן העולם הבא". הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

גליה - מסרים מעולם האמת

מסרים מחזקים מהילדה גליה - הילדה מתקשרת עם אמא שלה בשיטה מיוחדת ומעבירה מסרים מחזקים הקטעים מתוך הספר גליה - מסרים מעולם האמת מחזקים גם היום ומתאימים למצבינו היום הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס קיצור ליקוטי מוהר"ן

רוצה התחזקות יומית? רוצה עידוד ודברי חכמה מרבי נחמן מברסלב? קבל בחינם בכל יום קטעי חיזוק, חכמה, עוצמה מדבריו החשובים והקדושים של רבי נחמן מברסלב. הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס קאוצינג יהודי - אימון אישי

רוצה להתקדם בחיים האישיים? רוצה לדעת את השקפת התורה לגבי השתדלות לעומת ביטחון? האם כדי להיות מצליחנים מספיק לשבת בבית ולבטוח על בורא עולם? בקורס יחכה לך בכל יום תובנה חדשה, עידוד הכוונה ודחיפה הקורס מבוסס על הספר "גם אתה יכול" מאת הרב אהרון פרידמן ובאישורו. הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס זוהר יומי

במייל שלך יחכה קטע קטן של זוהר עם הפירוש בעברית, זכות גדולה ועצומה לקרוא אפילו קטע קטן מהזוהר הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס תהילים יומי

במייל שלך יחכה בכל יום פרק תהילים 1 כך תסיימו את כל ספר התהילים בהשקעה של כמה דקות ביום בלבד! הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס 2 הלכות שמירת לשון

במייל שלך יחכו בכל יום 2 הלכות שמירת לשון, זכות גדולה ללמוד בכל יום קטע לשמירת הלשון, המצווה בין החשובות ביותר בבין אדם לחבירו הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו כל הקורסים בחינם לזיכוי עם ישראל היקר! אין לכם שום התחייבות, ניתן להסיר את עצמכם מכל קורס בלחיצת כפתור אחת. טוב לפתוח את היום בדברי תורה עידוד וחיזוק, המיילים שלכם לא יועברו לאף אחד, נסו ותהנו ***

קורס שמירת עיניים

במייל שלך יחכה חיזוק ועידוד בנושא החשוב של שמירת העיניים, שמירת הנשמה היהודית, מיועד לגברים הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס רמבם הלכות דעות

במייל שלך יחכה קטע- סעיף אחד מדברי הרמבם הלכות דעות - המכיל עיצות חכמות וחשובות לבריאות הגוף והנפש, פילוסופיית חיים, שמירת החיים, הגוף והנשמה. הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס בדיחה יומית

במייל שלך תחכה לך בדיחה יומית ותמונה מצחיקה - הכל כשר בלי לשון הרע, בלי תמונות לא צנועות, שתהיה מצוות השמחה בצורה כשרה ונקיה! הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו כל הקורסים בחינם לזיכוי עם ישראל היקר! אין לכם שום התחייבות, ניתן להסיר את עצמכם מכל קורס בלחיצת כפתור אחת. טוב לפתוח את היום בדברי תורה עידוד וחיזוק, המיילים שלכם לא יועברו לאף אחד, נסו ותהנו ***

קורס משנה אבות - משנה 1 בכל יום

במייל שלך תחכה משנה אחת ממסכת אבות בכל יום הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו ***

קורס מסילת ישרים הרמח"ל

במייל שלך יחכה קטע קטן ומחזק מהמסילת ישרים - ספר מחשבה, חכמה וחיזוק מהמקובל הרמח"ל הקדוש - ספר חשוב מאוד!! הירשמו עוד היום לקורס בחינם ותהנו