תהילים תפילות וסגולות > פורום סגולות תפילות ועצות

אשכול סגולות ענקי תפילות עצות ומוסר של חברי הפורום המאוחד

<< < (10/19) > >>

אור רבנו:
בס"ד


 %%סגולה עצומה וסוד גדול לכל הישועות  %% b# b# <. <.בס"ד
בית הכנסת "סיני" רח השחף2 חולון  ת.ד 80  חולון     טלפון 03-5564010
                   b# b# b# b#סגולה עצומה וסוד גדול לכל הישועות  b# b# b# <.
              
לפני 45 שנים לערך, בזמנו של החזון יש ,היה צדיק בשם רב משה יעקב רביקוב המכונה "הסנדלר "
החזון איש העיד עליו" מה שגדול מבינתי אני שולח לסנדלר " ,"הסנדלר " היה חברותא של החזון איש בענייני קבלה והוא נתן מזמורי תהילים מסוימים לקרוא בכליום שהם מסוגלים לכל עניין ולכל הישועות,

מזמורי תהילים שיש לקרוא הם :  b#
******************************
מזמור ד' : לקרוא פעם אחת כל מזמור  b#
מזמור ה': לקרוא פעם אחת כל מזמור  b#
מזמור ח': לקרוא פעם אחת כל מזמור  b#
מזמור כ' : לקרוא שבע פעמים את כל המזמור  b# <.
מזמור לז': לקרוא פעם אחת כל מזמור  b# <.
מזמור נז': לקרוא פעם אחת כל מזמור  b# <.
מזמור צג': לקרוא פעם אחת כל מזמור b# <.
מזמור קח'} לקרוא פעם אחת כל מזמור  b# <.

יש לקרוא את המזמורים לפי הסדר הכותב ולאחר להתפלל ולבקש לרפואה , פרנסה טובה ,זרע בר קיימא, זיווג הגון ,הצלחה , שלום בית ולכל הישועות, הסגולה נפלאה בדוקה ומנוסה , ובעזרת השם יתברך וישתבח ויתהלל שמו לעד נזכה לישועות ונחמות אמן כן יהי רצון,
*****************************************************************
             b# <.  מעשה שהיה בזמן "הסנדלר" עליו השלום, b# <.
בא אליו יהודי שהיה לו בעיות עם המכס" "הסנדלר " כששמע את הבעיה , אמר ליהודי "תאמר את מזמורי התהילים ומה שיש לך בכיס תשלום ", כשהיהודי הלך למשרדי המכס בא אליו ראש המוכסים ואמר לו" אדון יהודי מה הבעיה" ? כאשר שמע ראש המוכסים את הבעיה , פנה אל היהודי ואמר לו "בוא תשלם את מה שיש לך בכיס ונסגור את התיק"
ממש כלשונו של "הסנדלר" עליו השלום , זכותו תגן עלינו אמן ,

        b# b# b# :-\סגולה   נפלאה      לכל       הישועות   b# b# b# <. :-\
        כל יום ביומי להדליק נר לאחד המצדיקים הבאים לפי הסדר הכתוב b# b# b#:
אבות העולם ע"ה {שלוש נרות} האמהות הקדושות ע"ה {ארבע נרות } משה רבנו ע"ה אהרון הכהן ע"ה, דוד מלך ישראל, רבי שמעון בר -יוחאי ע"ה, רבי מאיר בעל הנס ע"ה,רבי מאיר בר סיסי ע"ה ,רבי חיים בן עטר ע"ה, רבי יעקב אבוחצירא ע"ה ,רבי שלום שרעבי ע"ה , רבי חיים פינטו ע"ה ,רבי משה אהרון פינטו ע"ה, כאשר הנרות דולקים יש להתפלל ולבקש על בית המקדש ,
              b# b#  על כלל ישראל ,ועל כל הישועות b# b#

       b# b# b# b#  להקמא שכינתא מעפרא למען ה' יתברך  b# b#
            
     @#הקדוש   @#ברוך @#  הוא   @#אנחנו  @# אוהבים @#  אותך @#

אור רבנו:
בס"ד
בית הכנסת "סיני" רח השחף 2 חולון ת.ד 80 חולון טלפון 03-5564010
                         נא לשמור על קדושת הדף
             
מזונות     <?   גפן        3@  עץ       !(      אדמה   !(             שהכל  3@

          b# <. 3@ <? !( ס ג ו ל ה   ע צ ו מ ה    ל כ ל  ה י ש ו ע ו ת  b# <. 3@ <? !(
                      3@ 3@ 3@ כ ו ח   ע נ י י ת   "א מ ן " 3@ 3@ 3@
                    מזה עשרות שנים נוהג הרב קסלר שליט"א מבני -ברק לסוק בזיכוי הרבים , בחיזוק מצווה כנעיית אמן,
שעליה אמרו חז"ל, :" כל העונה אמן בכל כוחו , פותחים לו שערי גן -עדן "{שבת ק"ט}
הרב קסלר עורך כינוסים הנקראים "נוטרי אמן " לתלמידים בתלמודי תורה וכד' , כל תלמיד מקבל צלחת ע כיבוד הכולל את כל 5 הברכות לפי מג"ע א"ש { מזונות, גפן , עץ , אדמה , שהכל } ו-" וכל תלמיד מברך בתורו כאשר כל הכיתה עונה "ברוך הוא וברוך שמו" לאחר הזכרת שם ה' { לעדות המזרח} ו-  b# <. <.
" אמן" בסוף הברכה , במהלך הכינוס מתחזקים בחשיבות עניית אמן כהלכה , דוד סיפורים , משלים ולימוד הלכות , לאחרונה , צחלה התעוררות בהחדרת הנושא למודעות , ובאמת זהו דבר בעתו , כפי שעוררו על כך כל גדולי ישראל שליט"א בשל הגזירות הקשות ומידת הדין המתוחה על כלל ישראל , וציינו בדבריהם את כוח  עניית" אמן יהא שמי -ה רבה " בסגולתו לקרוא גזר דין קשה , וחשיבות עניית אמן , שכאמור לע"ל , היינו "המפתח " לגן -עדן .... והמתקת הדינים {על פי הזוה"ק}
"תנופה " נוספת שקיבלה מצווה זו , הייתה לפני כשנה , בעקבות חלם , שחלם , שחלם החברותא של הרב הורוביץ זצוק"ל {המבקש להישאר בעילום שמו} שספר: כי שאל את הרב הורוביץ זצוק"ל "במה ניתן להתחזק לקראת הגאולה "?
ענה לו !" לענות אמן כהלכה " , המסר שהועבר אם כן,
יש להתחזק בעניית אמן ! b# b# <. :-\
מורה מבני -ברק ,שראתה כינוסים של "נוטרי אמן " לבנים , שנערכו על ידי הרב קסלר , העבירה את הרעיון אלינו נשות ישראל שהלא מובטח :
"בזכות נשים צדקניות נגאלו- ובזכותן עתידין להיגאל ", b# b# <. <.
הכללים לעריכת סעודות -אמן :{כל אחת יכולה לשנות ולפתח כראות עיניה} !( <? 3@
סעודת - אמן מתאימה לכל גיל ולכל אירוע, !(
ניתן להכין צלחת עם מג"ע א"ש, את הכיבוד קונה המארחת , יש אפשרות שהכיבוד נתרם ע"י המשתתפות ,
מברכים בסבב לפי סדר הברכות , לדוגמא :אחת המשתתפות מברכת "בורא מיני מזונות" , וכל השאר עונות:

              b# b# :-\ ניתן לכוון את "הסגולות" שבכל ברכה לפי :  :-\ b# <.
             
            "בורא מיני מזונות" -לפרנסה טובה ," b# <. <?
      "בורא פרי הגפן", לזיווג הגון {ענבי הגפן בענבי...}" b# <. 3@
      "בורא פרי האדמה " -לחיים טובים על פני האדמה ורפואה , "  b# <. !(
      "שהכל נהיה בדברו " -חיזוק באמונה -תשובה ויראת שמים, b# <. 3@

סגולה : מי שזקוקה לישועה תברך אחרונה , כי הכל הולך על פי החיתום , או שכולן , "תורמות" לה את זכות ה- "א מ ן "   שלהן , וכשמתרבות הזכויות , מושפע חסד לכולן ולה , b# <. b# <.

בסוף הסבב של כל ברכה נושאים תפילה לפי הנושא , בין הברכות לומדים הלכות ומספרים ספורים מחזקים ,

   
[/list]  b# b# <. <."יהי רצון שיקויים בנו" ובזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל" b# b# b# b#
       
מצווה לצלם ולשכפל לזיכוי הרבים , עלון זה אסור בשינוי כלשהו!
כל המעונין לתרום את החוברת לרפואה , לעילוי נשמת.. יפנה לטלפון
03-55664010
ניתן להזמין חוברות להפצה לזיכוי הרבים במחיר עלות ,להתקשר לטלפון הנ"ל
לשאלות ובשורות טובות לפנות טלפון-09-8627003 לגברת נרקיס פרקס
           b# b# <. <. :-\ אם ברצונך לערוך סעודת אמנים או להזמין שיעורים התקשרי b# b# <. :-\
   
        לרבנית אוריאנה בן סימון בטלפון -08-9745002  052-847243[/color]

אור רבנו:
בס"ד
בית הכנסת "סיני"     רח' השחף 2 חולון ת.ד 80 חולון טלפון 03-5564010  
                        b# <. נא לשמור על קדושת הדף <. b#
                     ***************************
       b# b# <.ס ג ו ל ו ת   ע צ ו מ ו ת   ס פ ר   ת ה י ל ים   b# b# <.
    
   דוד המלך ע"ה נשמת כל ישראל, חיבר את ספר התהילים שכולו יראת שמים
מי שחשקה נפשו לדבוק בו יתברך ובשבחיו אז ידבק עצמו בספר תהילים
אשרי האיש אשר ירגיל את עצמו לקרוא תהילים ובזה יזכה להפוך ביתו למקור הסגולות והישועות, b# b# :-\ <.


     b# <.מזמורי תהילים שוברים כל מחיצות ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום b# <.
        b# <. הפרעה ומשתטחים לפני אדון העולמים ופעולתם בחסד ורחמים b# <.
              |
סגולות ספר התהילים: b# b# b#
********************
  *הקורא בכל יום מאריכין לו ימיו ושנותיו וזוכה להיות תחת כסא הכבוד, b# <. :-\
  *האומר שלוש פעמים תהילים ביום אחד חשוב כתענית משבת לשבת, b# <. :-\
  *הקורא את כל ספר התהילים בעמידה בליל שבת, סגולה שכל בקשה אחת שיבקש - תקוים, b# <. :-\
  *כל האומר מזמורי תהילים לפני התפילה כאילו מתפלל וכעוסק וכעוסק בתורה כי סוד התהילים הוא רב ורם , b# <. :-\

**********
  *לקרוא מזמורים :נז' ,קכב' בתהילים, b# <. :-\
* באמירת מזמור "שיר המעלות אשא עיני אל ההרים " {תהילים קכא' } b# <. :-\
הנאמר לאחר העמידה של ערבית , טמונה סגולה גדולה הצלחה לכן ישתדל כל אחד לכוון באמירת המזמור כפי יכולתו , b# <. :-\
  *לומר בכל יום עשרה מזמורי תהילים אלה :כה', מט', פ' , צ' , צו' , צח' , קו' ,קלז' ,קמ', ועל ידי זה יצליח ב"ה, b# <. :-\
לרפואה   b# <. :-\
*********
  *שיאמר החולה בעצמו מזמור מא' בתהילים שלוש פעמים ביום, b# <. :-\
  *מנהג קבוע לומר בכל יום פעמיים ספר שני שבתהילים, להשמיך לומר בקביעות גם ב"ה לאחר שיתרפא , b# <. :-\
* שיתקבצו עשרה אנשים וילמדו כל פסוקי התהילים ,המתחילים בכל אות מאותיות שמו של החולה ויועיל ב"ה, b# <. :-\
  *ילמדו מזמור "יענך ה' ביום צרה" {מזמור כ' } שתים עשרה פעמים ויאמרו לאחר מכן תפילה לרפואתו, b# <. :-\
לזכרון  b#
***********
  *לומר בכל יום שבע פעמים את הפסוק מהתהילים "נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי" b# <. :-\
פרנסה  b# <. :-\
***********
לומר כל יום לפני הסעודה מזמור כג' בתהילים "מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר" -יש בו ז"ן תיבות, b# <. :-\
שלום בית  b# <. :-\
*************
*לקרוא בכל {האיש והאישה } מזמור קיט' בתהילים את כל האותיות "שלום בית ", b# <. :-\
בברית מילה  b# <. :-\
****************
לומר 8 פעמים מזמור ו' בזמן המילה, b# <. :-\
מקשה ללדת   b# <. :-\
**************
להתפלל עליה מזמור כב' בתהילים בכוונה גדולה שבע פעמים , ולהתפלל עליה מזמור כ' -- תשע פעמים ,
  *תאמר היולדת הרבה פעמים "מזמור לתודה " {מזמור ק' בתהילים} b# b# <. :-\ :-\
להצליחי בדירה חדשה b# b#  

  *לומר מזמור סא' בתהילים, b# <. :-\
קבלה מצדיקים b# <. b#
**************
לומר את כל ספר התהילים בלי שום הפסק - ואחר שסיים יתחיל "אשרי האיש" b# <. :-\
{מזמור א' בתהילים} ויסיים בפסוק "וכל אשר יעשה יצליח " -סגולה עצומה על כל צרה שלא תבוא ,
תינוק הבוכה תמיד בלי מחלה  :'(
סגולה שהאם תיקח שמן זית תשפכנו לכוס ותאמר עליו שלושה ימים רצופים בזמן שקיעה מזמור ח' בתהילים, b#
לאחר שלשוה ימים תמרח את השמן על פניו ,ידיו ורגליו של התינוק וישקוי מבכיו, b# <. :-\

               :-\ :-\ אבא קדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך :-\ :-\
להקמת שכינתא מעפרא לביאת משיח צדקנו ולבנין בית מקדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו אמן  :-\ b# <.
                b# <. :-\   כל העם ישראל ישועות טובות  b# <. :-\
 

אור רבנו:

--- ציטוט של: אדל על ינואר 12, 2009, 03:46:30 PM ---בס"ד

סגולות עצומות לראש חודש לנשים!!!

בשנה יש שתים עשרה חודשים, ובורא עולם נתן לנו שתים עשרה ראשי חודשים שהם היו צריכים להיות מועדים כמו שלושה רגלים.
בגלל חטא העגל הגברים לא קיבלו את החג - ראש חודש.
הנשים לא השתתפו בחטא העגל, לכן הן קיבלו את השתים עשרה ראשי חודשים בתור חג.

בעזרת השם, בביאת המשיח כשהעולם יהיה מתוקן גם הגברים יזכו לחג הזה

בראש חודש, הנשים נוהגות לא לעשות מלאכה, אלא רק אוכל נפש בלבד.
(בתהילים קיח' פסוק כב' כתוב "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה" ראש פינה זה רמז לראש חודש של הנשים).
כתוב בכסא אליהו, שאסור לנשים לכבס בראש חודש. אשה צריכה להכין את הבית לראש חודש, הבית שיהיה נקי השולחן עם 4 נרות שצריכים להדליק לכבוד ראש חודש.

בכל ליל ראש חודש:
לאשה אסור לכבס,לגהץ,לתפור. היא ובני ביתה צריכים להיות לבושים כמו בחג.
תפילה בערבית,שחרית ומנחה, לומר יעלה ויבוא, גם בברכת המזון, בראש חודש אומרים הלל.
צדקה יש לתת צדקה לעניים כמו בכל ערב חג, יש אומרים "ברכי נפשי" מתהילים, בראש חודש.
מצווה להרבות בסעודת ראש חודש, אם ראש חודש חל בשבת, צריכים להוסיף יותר ממה שמכינים לשבת אחרת,
למשל אשה שנוהגת לעשות כל שבת פשטידה, צריכה בשבת שחל בראש חודש לעשות שתי פשטידות.

כל דבר ששייך לראש חודש זה משפיע על ההמשך

איך שאנחנו מתנהגות בראש השנה, כך זה משפיע על כל השנה כולה. בראש חודש ניסן כל השתיים עשרה ימים הראשונים של החודש, הם שתיים עשרה ימים כנגד שתיים עשרה החודשים של השנה שתבוא עלינו לטובה, איך שאנחנו מתנהגות כל יום, כך אנחנו בונות את החודש של השנה הבאה.
איך שאנחנו מתנהגות בראש חודש, זה משפיע על כלך החודש כולו.
ממליצים להיות שלוות ורגועות ולהיות בהרבה קדושה.

נזכה כולנו לשנים מתוקנות עם משיח צדקינו במהרה בימינו אמן כן יהי רצון

--- סוף ציטוט ---

אור רבנו:
בס"ד
בית הכנסת "סיני" רח` השחף 2 חולון  ת.ד 80 חולון  טלפון 03-5564010
                         נא לשמור על קדושת הדף
            
               :-* :-* :-*סגולות  עצומות ליום ההולדת :-* :-* :-*
            :-* :-* :-*יום ההולדת הוא עת רצון גדול :-* :-*
        
יום ההודלת הוא כמו ראש השנה הפרטי ,היום הזה איך שהוא מתפתח כך תהיה כל השנה כולה , יום זה צריך להיות יום שמח עם תפילה ,צדקה וסעדוה , את יום ההולדת חוגגים ,
           בתאריך העברי {מופיע התעודת הזהות} :-* b# <. 3@
      
                   <. b# :-\מנהגי יום -ההולדת : <. <. b# :-\
              
יום הולדת  זה היום בו מזלו של האדם גובר , לכן נוהגים לביום זה לפי הכללים הבאים: b# <. :-\ 3@
לומר את מזמור תהילים כנגד השנה שמסתיימת עוד מזמור תהילים כנגד השנה שמתחילה לדוגמא : <. b# 3@ :-\
ביום הודלת של גיל 50 ,צריך לומר מזמור נ` כנגד השנה שמסתיימת ,ומזמור נא` כנגד השנה שמתחילה , מומלץ לומר מזמור ב` , במזמור זה אומר הקדוש ברוך "אני היום ילדתיך " ואחרי הפסוק הזה הקדוש ברוך הוא מתכוון שנישא את עיננו לשמים בתפילות ובבקשות ונקבל ממנו,
לכן מומלץ לאחר שמסיימים לקרוא את מזמור ב`  b# <. 3@ :-\, להתפלל ולבקש את כל הבקשות שלנו, b# <. :-\ 3@

    :-* :-* :-* :-* :-\ ביום הולדת רצוי להתלבש| חגיגי כמו בשבת, להכין סעודת :-* b# <. 3@
          :-* :-* :-* :-* עם עוגה ,הבית צריך הליות כמו בחג- השולחן עם מפה לבנה  :-* :-* :-* :-*
                      :-* :-*   b# <. 3@ להדליק נרות חגיגיים  b# <. 3@ :-* :-*

לדאבוננו יש הרבה אנשים שטועים , וליום ההולדת של הילדים מכינים עוגה עם נרות דלוקים בתוכה ,ומבקשים מהילד שחוגג את יום הולדתו לכבות את הנרות בנשיפה , יש איסור מוחלט לעשות כן בגלל שהנרות הם נשמה ואסור לכבות אותם בצורה הזאת והמנהג הזה לא שייך לעם היהודי ,

ביום ההולדת כדאי מאוד לברך שהחיינו {למצוא פרי חדש או בגד חדש ולברך }, להרבנות בצדקה , לתת פתקה לצדיק ומאוד מומלץ לקבל ברכה מהכהן, b# :-* :-\ 3@ ??? ??? ??? ??? ???

יש שעושרים תענית דיבור ביום זה שעה או יותר ,ביום הולדת טוב לעשות חשבון נפש על כל השנה שעברה , ולקחת על עצמנו החלטות חדשות טובות לשנה הבאה  b# <. :-\ 3@,

יום ההולדת זה יום שכדאי לברך ולהתברך היות b# <. :-\ :-* ???
              3@ו b# b# <.מזלו של אותו אדם מאוד גבוה ביום הזה  b# b# b# <. 3@ 3@
      
יש שמגיעים ביום ההולדת לכותל להיות יותר קרובים לשכינה ולקבל את ברכת השם יתברך,  b# b# :-\ :-* :-* <. 3@  <. <. 3@ 3@@# @#הקדוש ברוךהוא אנחנו אוהבים אותך @# <. <. <. 3@

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[#] עמוד הבא

[*] עמוד הקודם

כתוב תגובה

עבור לתצוגת גירסה מלאה