כתב נושא: עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל האדם לכף זכות" (מסכת אבות, פרק א' משנה ו')  (נקרא 4670 פעמים)

יובילו שי

 • לַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם כָּל סְבִיבָיו יוֹבִילוּ שַׁי לַמּוֹרָא
 • משתמש כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 888
 • עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם" | פרק יח' תהילים
  • ראה פרופיל
בס"ד

שלום לכול היהודים היקרים

ישבנו אני ועוד כמה בחברותא,  כמו שאומרים בשבת האחרונה ודנו בסוגיה הזו ..

מצאנו לנכון לבאר את הפסוק :

 "יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר: עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל האדם לכף זכות" (מסכת אבות, פרק א' משנה ו').

א) עשה לך רב,

ב) וקנה לך חבר,

ג) והוי דן את כל האדם לכף זכות.

משמע מכאן, שהאדם, חוץ מזה שעושה לעצמו רב, הוא צריך לעשות עוד דבר, היינו כלפי הכלל. זאת אומרת, חוץ מזה שעוסק באהבת חברים, אין זה עוד מספיק, אלא הוא צריך להתחשב עם כל אדם, ולדון אותם לכף זכות.

ויש להבין את שינוי לשונות האלו, היינו "עשה" ו"קנה", ו"לכף זכות". והנה "עשיה" נקרא דבר מעשי. פירוש, שאין שם שום שכל רק מעשה לבד. היינו, אפילו שהשכל לא

מסכים להדבר שהוא רוצה לעשות, אלא להיפוך, השכל נותן לו להבין, שלא כדאי לעשות את המעשה, זה נקרא עשה, היינו בחינת כח לבד בלי מוח, משום שהוא נגד הדעת.

היה רבי מאיר אומר: הלומד תורה מרב אחד למה הוא דומה? לאחד שהיה לו שדה אחת, וזרע מקצתה חטים ומקצתה שעורים, מקצתה זיתים ומקצתה אילנות.
ונמצא האדם ההוא מלא טובה וברכה.
ובזמן שלומד משניים שלושה, דומה למי שיש לו שדות הרבה. אחת זרע חטין, ואחת זרע שעורים, ונטע אחת זיתים, ואחת אילנות.
ונמצא אדם ההוא מפוזר בין הארצות בלא טוב וברכה:

וקנה לך חבר כיצד?
מלמד שיקנה האדם חבר לעצמו, שיאכל עמו, וישתה עמו, ויקרא עמו, וישנה עמו, ויישן עמו ויגלה לו כל סתריו: סתר תורה וסתר דרך ארץ.
שכשיושבין ועוסקין בתורה, וטעה אחד מהם הלכה או ראש הפרק, או שיאמר על טמא טהור או על טהור טמא ועל אסור מותר ועל מותר אסור - חברו מחזירו.
ומניין שכשחברו מחזירו וקורא עמו, שיש להם שכר טוב בעמלן? שנאמר: (קהלת ד) "טובים השנים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם":

שלשה שיושבין ועוסקין בתורה, מעלה עליהם הקדוש ברוך הוא כאילו נעשים אגודה אחת לפניו. שנאמר: (עמוס ט) "הבונה בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ - ה' שמו".
הא למדת, שלשה שיושבין ועוסקין בתורה, מעלה עליהם כאילו נעשו אגודה אחת לפני הקדוש ברוך הוא:

והוי דן את כל האדם לכף זכות
מעשה בריבה אחת שנשבית, והלכו אחריה שני חסידים לפדותה. נכנס אחד מהם לקובה של זונות.
כשיצא אמר לחברו: במה חשדתני?
אמר: שמא לידע בכמה דמים היא מהורהנת.
אמר לו: העבודה כך היה.
אמר לו: כשם שדנתני לכף זכות, כך הקדוש ברוך הוא ידין אותך לכף זכות:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

עשה לך רב - רמב"ם פירש, אע"פ שאינו ראוי להיות לך רב, עשה אותו רב עליך ולא תלמוד בינך לבין עצמך. ואני שמעתי, עשה לך רב, שיקבל לו רב אחד שילמוד ממנו תמיד, ולא ילמוד היום מאחד ולמחר מן האחר. ואע"ג דבמסכת עבודת זרה [דף י"ט] אמרו הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה, כבר פירשו ואמרו הני מילי בסברא, שטוב לו לשמוע סברת הרבים, אבל לענין גמרא, מחד רב מעלי, כי היכי דלא לפגום לישניה:

וקנה לך חבר - ואפילו אתה צריך לקנותו בדמים יקרים ולפזר עליו ממון כדי שתקנה אהבתו יד. אבל ברב לא שייך לומר קנה לך רב, שהרב צריך ללמד בחנם:

והוי דן את כל האדם לכף זכות - כשהדבר בכף מאזנים ואין לו הכרע לכאן ולכאן. כגון אדם שאין אנו יודעים ממעשיו אם צדיק אם רשע ועשה מעשה שאפשר לדונו לזכות ואפשר לדונו לחובה, מדת חסידות היא לדונו לכף זכות. אבל אדם שהוחזק ברשע, מותר לדונו לחובה, שלא אמרו אלא החושד בכשרים
"מכתם לדוד", "שמרני אל כי חסיתי בך",

"מכתם לדוד" – מידת המלכות בחינת דוד המלך ע"ה הכוללת ב" בחינות: מ"כ כנגד ת"ם, וכנגד גדלות המוחין בסוד מ" כת"מ.

והנה : מ (מוחין) כת"מ (כ"תר, ת"פארת, מ"לכות) והנה הסבר קצר אל הלב המשתוקק לאור מים חיים, מ"כ – שם זה מסמל את הכנעת הלב לפני הבורא יתברך כאשר מ"כ סודו מקום ההודאה של האדם שיודע שמעצמו אין לו מאומה, והבורא הוא מוליך הלב מלשון מלך,

סויסה

 • מנהל בצוות הפורום
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 1189
  • ראה פרופיל

אור הגנוז

 • אורח
בס"ד

 TARH שי על המאמר המרתק שהבאת לכאן.
 JJ  ,ZFU

יובילו שי

 • לַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם כָּל סְבִיבָיו יוֹבִילוּ שַׁי לַמּוֹרָא
 • משתמש כבוד
 • שותפים מלאים בפורום
 • *****
 • הודעות: 888
 • עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם" | פרק יח' תהילים
  • ראה פרופיל
בס"ד

 TARH שי על המאמר המרתק שהבאת לכאן.
 JJ  ,ZFU

תודה רבה  %~אני מאוד שמח לזכות את הרבים ולחזק בדברי תורה כי זה מה שמחייה אותנו
לעבודת בוראנו וליחוד שמו הגדול והנורא  vecv
"מכתם לדוד", "שמרני אל כי חסיתי בך",

"מכתם לדוד" – מידת המלכות בחינת דוד המלך ע"ה הכוללת ב" בחינות: מ"כ כנגד ת"ם, וכנגד גדלות המוחין בסוד מ" כת"מ.

והנה : מ (מוחין) כת"מ (כ"תר, ת"פארת, מ"לכות) והנה הסבר קצר אל הלב המשתוקק לאור מים חיים, מ"כ – שם זה מסמל את הכנעת הלב לפני הבורא יתברך כאשר מ"כ סודו מקום ההודאה של האדם שיודע שמעצמו אין לו מאומה, והבורא הוא מוליך הלב מלשון מלך,